Koło fotograficzne


Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (w czwartki) w salce klubowej GOK "Hutnik" w godz.17.00-21.00.

 

Fotografia to nie tylko techniczna rejestracja obrazów, to przede wszystkim świadomość myślenia i widzenia świata, który nas otacza. I tę świadomość uczestnicy praktykują na zajęciach w Kole Fotograficznym. Uczestnictwo w cotygodniowych zajęciach to, z jednej strony, nauka technicznych aspektów fotografii, tak aby świadomie wykorzystywać wszystkie możliwości aparatów cyfrowych; z drugiej strony to przewodnik po wszystkich dziedzinach fotografii, jej przedstawicielach i najważniejszych zdjęciach w historii. Priorytetem zajęć są natomiast fotografie uczestników i ich autorskie projekty fotograficzne.

 

 

Instruktor - Igor Leński

Igor Leński ukończył reżyserię filmową na Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii WST w Katowicach, gdzie obronił dyplom pracą licencjacką „Dochodzenie do prawdy w obrazie dokumentalnym”. Obecnie kontynuuje naukę i działania artystyczne na studiach magisterskich fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Wyreżyserował dwa filmy dokumentalne: „Nakrętka” (2010) i „14 dni” (2012), napisał trzy scenariusze filmów fabularnych „Drogi Tatusiu” (2011), „50%” (2015) oraz „Szybowce” (2017). W latach 2015-2017 był koordynatorem i realizatorem projektu kina objazdowego „Polska Światłoczuła”. W 2017 roku pracował jako reżyser obsady i asystent reżysera przy filmie fabularnym Doroty Kędzierzawskiej „Żużel”.

W swoich działaniach twórczych porusza się między dokumentacją a estetyzacją rzeczywistości. Bada związki fotografii i obrazu ruchomego oraz podejmuje problemy prawdy w obrazach dokumentalnych. W swoich pracach używa klasycznej fotografii, filmu dokumentalnego i fabularnego oraz interdyscyplinarnych obiektów.

Obecnie finalizuje scenariusz filmu fabularnego „Szybowce”, realizuje projekt artystyczny o zanieczyszczeniu powietrza oraz film-mocument „Atomowa” dotyczący odnalezienia tajemniczej kapsuły czasu w bunkrze atomowym.