Zagłada gostyńskiej elity - wystawa w miejscu egzekucji z dnia 21 października 1939 r.


"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

w ramach programu WSPIERANIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - OPIEKUNÓW MIEJSC PAMIĘCI 2017

 

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Wsparcie samorządowych instytucji kultury i opiekunów miejsc pamięci"

W ramach projektu „Zagłada gostyńskiej elity- wystawa w miejscu egzekucji z dnia 21 października 1939 r.” została zaprezentowana wystawa plenerowa popularyzująca i upowszechniająca wiedzę o miejscu pamięci na gostyńskim rynku, gdzie 21 października 1939 r. niemieccy okupanci w ramach planowej eksterminacji rozstrzelali 30 przedstawicieli elity miasta Gostynia i okolic. Wśród rozstrzelanych znaleźli się działacze patriotyczni, powstańcy, przemysłowcy, ziemiaństwo, inteligencja, przedwojenni samorządowcy i społecznicy.

Obok pomnika upamiętniającego to wydarzenie stanęła wystawa złożona z 30 modułów, pokazująca postacie rozstrzelanych w szerokim kontekście Operacji Tannenberg (zagłady wielkopolskich elit) i całej martyrologii narodu polskiego w okresie II Wojny Światowej. Wystawa prezentowana będzie co roku w okresie od września do listopada.

 /fot. Gostyn24.pl