KLUB SENIORA Złota Jesień


Jedną z form aktywizacji społecznej ludzi "złotego wieku" jest udział w klubach seniora.
Przy Gostyńskim Ośrodku Kultury "Hutnik" od 39 lat działa Klub Seniora "Złota jesień", który skupia blisko 70 członków. Uczestnicy zajęć bardzo aktywnie spędzają czas wolny i nigdy nie narzekają na nudę. W każdą środę spotykają się, aby wysłuchać odczytów, prelekcji, poznać ciekawych ludzi, a przede wszystkim aby przyjemnie spędzić czas wolny.  


Od lat organizują imprezy cykliczne takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Święcone Jajko, Dzień Matki, Imieniny u Zochy, Dzień Seniora, Opłatek Wigilijny. Ale nie tylko. Jedną z form czynnego wypoczynku są pikniki. Właśnie takie grupowe wypady za miasto cieszą się niesłabnącą popularnością.


Prezesem klubu jest Pani Teresa Skrzypczak, a opiekę merytoryczną z ramienia Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" sprawuje Jolanta Skrzypczak.